Slim
Circulair

duurzame innovaties in de spotlight

BouwCirculair brengt duurzame innovaties binnen handbereik!

In de grond- weg en waterbouw zijn er heel wat marktrijpe innovaties die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de klimaatdoelen voor 2030/2050. Om echt verder te komen, hebben ze vaak nét dat laatste zetje nodig: een daadwerkelijke toepassing in een project. De praktijk leert dat het lastig is om onderdeel te worden van zo’n project: bij opdrachtgevers ontbreekt vaak tijd, kennis en ervaring om dit soort vernieuwingen een kans te geven.

Doel van SlimCirculair

  • Ketenpartners informeren opdrachtgevers over de stand der techniek
  • Vraag en aanbod van duurzame producten bij elkaar brengen
  • Startups/bedrijven lichten hun innovatie of vernieuwing toe die marktrijp is om breed te worden toegepast

Wanneer moet je meedoen?

  • Als je in op de hoogte wil worden gebracht van belangrijke duurzame innovaties
  • Als je innovaties een kans wil geven en wil toepassen in een project
  • Als je een bijdrage wil leveren aan de klimaatdoelstellingen

bouwcirculair

info@bouwcirculair.nl