Emissie

Aggregaat voor stroom en het laden van elektrisch materieel met biogas

banner

De transitie in de bouw is gestart. Er worden grote stappen gezet naar emissieloos werken op de bouwplaats. Daarin loopt Nederland voorop in de wereld.

Elke transitie heeft zijn uitdagingen en de grootste uitdaging voor bouwbedrijven die starten met schoon en emissieloos bouwen: het duurzaam laden van al het elektrische materieel op de bouwplaats.

Gashouders heeft de oplossing: Out-of-the-box clean energy.

Lokaal geproduceerd biogas, voorheen als een restproduct zonder duurzame bestemming.
Nu als een plug-and-play oplossing voor elke bouwplaats: simpel, schaalbaar en schoon.
Biogas, de net-zero-hero voor het laden van emissieloos materieel.
Schakel om en zet je wereld aan!

PRESENTATIE GASHOUDERS – klik

.

Lamp

.

 

website