Asfalt

Vrijgekomen dakbitumen omzetten tot een hoogwaardige en schone circulaire bouwstof voor asfalt

De overheid heeft de mogelijkheid om CO2 te besparen door gebruik te maken van circulaire bitumen bij reguliere asfalteerwerkzaamheden. Bitumen is een strategische en waardevolle grondstof voor de infra- en bouwsector, een onmisbaar component voor asfalt. Wist u dat bitumen al lang niet meer uit Nederland komt? Bitumen wordt schaarser.

Asfalt krijgt een lagere MKI door het gebruik van circulaire bitumen van Roof2Road. Het is een hoogwaardige circulaire grondstof en vervangt virgin bitumen uit de raffinaderij. Roof2Road kan al 100% van de toe te voegen bitumen vervangen zonder in te boeten op de asfaltkwaliteit. Een groot aantal Roof2Road asfaltmengsels zijn gevalideerd door het asfaltkwaliteitsloket.

PRESENTATIE ROOF2ROAD – klik

CHAPLIN: ketensamenwerking voor biobased, CO2-reducerend asfalt

In het programma CHAPLIN werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen om bitumen, het fossiele bindmiddel in asfalt, te vervangen door biobased grondstoffen die de CO2-uitstoot sterk reduceren. Een voorbeeld van zo een grondstof is lignine dat als reststroom vrijkomt bij de productie van papier en cellulose, maar ook in bioraffinaderijen.

Het neemt CO2 op uit de atmosfeer en als lignine in asfalt verwerkt wordt, legt het de CO2 voor lange tijd vast in de weg. We kunnen nu al tot 75% CO2 reductie realiseren. Alleen al in Nederland ligt 136.000 kilometer asfalt, dus het potentieel van deze innovatie is enorm.

ADAPT: inzicht in de staat van wegen en wegmeubilair met een bijbehorend onderhoudsadvies

Lamp

Elke dag verplaatsen miljoenen mensen zich via het Nederlandse infranetwerk naar hun bestemming. Dit moet veilig én op een vlotte manier. Het is daarom belangrijk dat we een goed inzicht hebben in de staat van de wegen en het bijbehorende wegmeubilair. ADAPT Wegen maakt dit inzichtelijk.

We winnen data in van een nieuwe of bestaande weg en we beoordelen, en vertalen dat vervolgens door-naar een onderhoudsadvies. Dit alles weergegeven in een overzichtelijk dashboard. Doordat we de juiste inzicht kunnen generen kunnen wij ook veel beter de juiste beslissingen maken op het gebied van onderhoud. Wegen kunnen bijvoorbeeld langer mee dan verwacht of er is een kleinere ingreep nodig om de levensduur te verlegen. Op deze manier dragen wij bij aan de duurzame opgave van Nederland.

PRESENTATIE ADAPT – klik

.

Lamp

.

website