Contract

Bouwteam circulair fietspad Tubbergen

banner

Het project betreft een ‘Duurzaam en circulair fietspad Manderveenseweg’. Opdrachtgever is de gemeente Tubbergen.

Het project betreft het realiseren van een veilige fietsverbinding tussen Manderveen en Tubbergen. De gemeente heeft dit project gekozen als pilotproject om in de toekomst standaard circulair en duurzaam te kunnen werken. Het werken in een bouwteam stelt de gemeente in staat om samen met een aannemer intensief samen te werken om zoveel mogelijk invulling te geven aan de gemeentelijke ambities.

Met behulp van het ambitieweb is de focus gelegd op sociale relevantie en het toepassen van duurzame materialen.

PRESENTATIE ROELOFS – klik

Circulaire doelen sneller behaald door circulair inkopen via RCC

straatmeubilair

Landelijke circulaire doelen staan vast: 50% minder grondstoffen in 2030, 100% circulair in 2050. Met Rapid Circular Contracting® (RCC®), dé manier van circulair inkopen, voldoe je veel sneller aan deze doelen en biedt het ruimte voor de noodzakelijke innovatieve oplossingen.

In co-creatie tussen opdrachtgever en de markt. In meerdere infraprojecten is het gelukt om door de inzet van RCC nu al doelen van 2030 en verder te overtreffen. Laat je inspireren door ons met voorbeelden van innovatieve aanbestedingsprojecten.

Benut deze kans om circulair te excelleren als opdrachtgever in de GWW! Check de KplusV website en bepaal de af te leggen weg naar een succesvolle circulaire aanbesteding.

PRESENTATIE KPLUSV – klik

EMVI systematiek op basis van MKI in beton en asfalt

Lamp

Om de duurzaamheidsdoelstellingen te gaan behalen wordt er door opdrachtgevers duurzaam ingekocht. Dit wordt gedaan middels het aanbesteden met de MilieuKostenIndicator (MKI). In EMVI aanbestedingen biedt de opdrachtgever gunningskorting voor een verlaging van de MKI-score van een project. De vraag is nu wat het effect van dit middel is en of we hiermee op koers liggen om onze doelstellingen te bereiken.

EcoReview heeft een instrumentarium ontwikkeld om deze vraag te beantwoorden en kan u begeleiden om uw EMVI aanbesteding op een effectieve manier in te richten. Als u contact met ons opneemt vertellen we hier graag meer over.

PRESENTATIE ECOREVIEW – klik

Omgevingsregister ontsluit informatie over objecten, toegepast in onze leefomgeving

Lamp

Om grote beheerders van vastgoed en overheidsinstanties te faciliteren bij het realiseren van hun ambitie naar een circulaire gebouwde omgeving, introduceert Madaster het Omgevingsregister. Het Omgevingsregister biedt inzicht in materialen en producten over door de gebruiker gespecificeerde geografische gebieden, bijvoorbeeld postcode gebied, een gemeente of een bepaalde stadswijk die herontwikkeld gaat worden. Binnen de grenzen van data privacy en security standaarden presenteert het Omgevingsregister alle inzichten op geaggregeerde materiaalhoeveelheden, waarop vervolgens kan worden ingezoomd tot een meer detailniveau, zoals de materiaal geboden CO2 uitstoot of de verwachte beschikbaarheid van materiaalstromen. Om de materiaalgegevens te genereren, werkt Madaster samen met onze partner EPEA aan een nieuwe gegevenstool die de materiaalsamenstelling van een gebouw op voorspelbare wijze schat op basis gemakkelijk te koppelen data input. Na een eerste verkenning met Metropool Regio Amsterdam, hebben we nu een Duitse gemeente als onze eerste actieve gebruiker en we nodigen andere potentiële gebruikers actief uit om mee te doen. Meer weten of aan de slag? Neem contact op via sander.beeks@madaster.com

PRESENTATIE MADASTER – klik